Чанартай нумыг бүхэлд нь угаана

Green 16 | Сүкэ Холдинг ХХК

Төвлөрсөн зураг нь шүдний нумыг бүхэлд нь өөрчлөх аргаар, зургийн чанарыг нэмэгдүүлдэг. Энэ нь ялангуяа үүдэн шүд болон соёо шүдний бүс, TMJ хэсэг ба …

Дицинон: хэрэглэх заавар, аналог ба тойм ...