Худалдан авах ажиллагааны нэр iii a 7.5

Худалдан Авах Ажиллагааны Журам - Asian Development Bank

· PDF

III. Худалдан авах ажиллагааны бусад арга 37 хийгдэх худалдан авах ажиллагаа 43 шилжүүлэх (БАШ)/Барих, өмчлөх, ашиглах, шилжүүлэх (БӨАШ), концессийн гэрээ …

: 520KB

БАРАА ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

· PDF

бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (цаашид “хууль” гэх)-ийн дагуу тендер шалгаруулалт зохион байгуулж бараа худалдан авахад энэхүү гэрээний …

Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар /Энэ хэсгийг 2011 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар нэмсэн ба 2014 оны 7 …

АХБ-НЫ ЗЭЭЛДЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН ХУДАЛДАН АВАХ …

· PDF

iii Гарчиг I. Оршил 1 Зорилго 1 Нийтлэг үндэслэл 1 Зорилгод нийцсэн байдал 2 Хувилбарт худалдан авах ажиллагааны хэлбэр 3 Журмын үйлчлэх хүрээ 3 Азийн …

ХУДАЛДАН АВАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХУУЛЬ,ТОГТООМЖ

1. ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ. Татах. 2. БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ …

- Хуулийн нэгдсэн портал сайт

Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны онолын үндэс, олон улсын туршлага; Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан …

БАРАА ХУДАЛДАН АВАХ ТЕНДЕРИЙН БАРИМТ БИЧИГ

· PDF

харьцуулах зорилготой. Тогтвортой худалдан авах ажиллагааны шалгуур үзүүлэлтийн талаар Төрийн тогтвортой худалдан авах ажиллагааны гарын авлага …

Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем

Цахим худалдан авах ажиллагаанд оролцохыг сонирхогч иргэн, хуулийн этгээд дараах журмаар цахим системд бүртгүүлж, нэвтрэх эрх авна: 2.4.1. цахим системд …

ЗАХИАЛАГЧИЙН 2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БАРАА, АЖИЛ, …

· PDF

нэр, гэрээний дугаар Худалдан авах ажиллагаан д мөрдсөн журам Тайлбар тодруулга Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа х 2.6 Техник, тоног төхөөрөмжийн …

Монгол улсын Иргэний хууль дахь хохирол нөхөн төлөх …

Нэр томъёо 3.1. Гэм хор учруулснаас үүсэх шаардах эрх 3.2 ... Худалдах худалдан авах гэрээнд уг эд хөрөнгийн доголдлын талаар мэдсэн буюу мэдэх боломжтой …

“АЛСЫН ХАРАА-2050” МОНГОЛ УЛСЫН УРТ ХУГАЦААНЫ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО | Төрийн худалдан ...

202217· Хаяг: Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар, Засгийн газрын IX байр, Энхтайваны өргөн чөлөө-16 Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот-, Монгол улс Имэйл: , Шилэн …

ХУДАЛДАН АВАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХУУЛЬ,ТОГТООМЖ

1. ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ. Татах. 2. БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ТӨЛӨВЛӨХ ТАЙЛАГНАХ ЖУРАМ. Татах. 3. ЗӨВЛӨХӨӨС БУСАД ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ...

ХУДАЛДАН АВАХАД

· PDF

6 Хоёр. ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧДОД ӨГӨХ ЗААВАРЧИЛГАА 1. Эрх бүхий тендерт оролцогч ба эрх бүхий бараа хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 14-16 дугаар зүйл буюу Тендер шалгаруулалтын

Сангийн сайдын 2007 оны

· PDF

Сангийн сайдын 2013 оны 2 дугаар сарын 21–ний өдрийн 39 дүгээр тушаалын 2 дугаар хавсралт МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН ЯАМ ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦООТОЙ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНД САНАЛ АВАХ

Монгол улсын Иргэний хууль дахь хохирол нөхөн төлөх шаардах эрх 1. оршил 2. Нэр ...

Нэр томъёо 3.1. Гэм хор учруулснаас үүсэх шаардах эрх 3.2. Дуусгавар болох үндэслэл ... Худалдах худалдан авах гэрээнд уг эд хөрөнгийн доголдлын талаар мэдсэн буюу мэдэх боломжтой байхад ...

Сангийн сайдын 2021 оны 242 дугаар шигтгэсэн хувилбар ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ …

· PDF

1 Сангийн сайдын 2021 оны 242 дугаар тушаалын дагуу орох өөрчлөлтийг шигтгэсэн хувилбар ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЦАХИМ СИСТЕМЭЭР ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, ХОЛБОГДОХ МЭДЭЭЛЛИЙГ

Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем

Азийн хөгжлийн банкны худалдан авах ажиллагааны журам. Цахим тендер эсэх: Үгүй. Үр дүн нийтэлсэн огноо: 11:00. Оролцсон байгууллага. Тендерт оролцогчийн нэр. Санал болгосон үнэ. Хөнгөлөлт.

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны … сарын … ний …

· PDF

виртуал хөрөнгийн нэр; 2.7.2. хэлцэл биелсэн хугацаа; 2.7.3. арилжсан виртуал хөрөнгийн хэмжээ; ... холбогдох гэрээ байгуулсны үндсэн дээр өөрөө эргүүлэн худалдан авах ажиллагааны талаар.

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Худалдан авах ажиллагаатай холбоотой дүрэм, журам Худалдан авах ажиллагааны тайлан Бараа нийлүүлэх тендерийн жишиг баримт Худалдан авах ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө Худалдан ...

Үнийн санал авах жишиг баримт бичиг(Бараа) -

Нэг. ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА [Захиалагчийн нэр] нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос [барааны товч тодорхойлолт]–ыг нийлүүлэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна. Үнийн санал ирүүлэх барааны техникийн ...

КОМПАНИ ХУДАЛДАН АВАХ, НЭГДЭХ ТУХАЙ

· PDF

5. Монополь хэлцэл хийх эрх, давуу эрхтэйгээр хэлэлцээр хийхтэй холбоотой нөхцөл; 6. Үнэнчээр хэлцэл хийх үүрэг; 7. Худалдан авах хэлцлийн нийтэд мэдээлэхтэй холбоотой нөхцөл зэргийг тусгадаг.

Худалдан авах ажиллагаа

202326· Бичил хорооллыг хангах 2ф400мм шугам шинээр татах ажлын Багц-1, Багц-2. . . 2. Energy Efficiency in the Central Transmission and Distribution Network. Procurement of Design, Supply and Installation of Primary and Secondary Equipment for selected Substations. ...

ХУДАЛДАН АВАХАД

· PDF

6 Хоёр. ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧДОД ӨГӨХ ЗААВАРЧИЛГАА 1. Эрх бүхий тендерт оролцогч ба эрх бүхий бараа хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 14-16 дугаар зүйл буюу Тендер шалгаруулалтын

ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧДЫН 2018 ОНД ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ …

· PDF

3 Төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын 2016-2018 оны худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтийг сайд, Засаг дарга, бусад бие даасан төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар 3 хуваан авч үзвэл.

Үнийн санал авах жишиг баримт бичиг(Бараа) -

Нэг. ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА [Захиалагчийн нэр] нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос [барааны товч тодорхойлолт]–ыг нийлүүлэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна. Үнийн санал ирүүлэх барааны техникийн ...

Монгол улсын Иргэний хууль дахь хохирол нөхөн төлөх шаардах эрх 1. оршил 2. Нэр ...

Нэр томъёо 3.1. Гэм хор учруулснаас үүсэх шаардах эрх 3.2. Дуусгавар болох үндэслэл ... Худалдах худалдан авах гэрээнд уг эд хөрөнгийн доголдлын талаар мэдсэн буюу мэдэх боломжтой байхад ...

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Худалдан авах ажиллагаатай холбоотой дүрэм, журам Худалдан авах ажиллагааны тайлан Бараа нийлүүлэх тендерийн жишиг баримт Худалдан авах ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө Худалдан ...

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН БУЛАНГИЙН ЦЭГҮҮДИЙН ШАВ ТЭМДЭГ ТАВИХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ХУДАЛДАН ...

· PDF

ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ХУДАЛДАН АВАХ ТЕНДЕРИЙН БАРИМТ БИЧИГ Төслийн нэр: ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН БУЛАНГИЙН ЭРГЭЛТИЙН ЦЭГҮҮДИЙН ШАВ ТЭМДЭГ ТАВИХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ Тендер шалгаруулалт/ гэрээний дугаар: ЭМГЛ-2015/08/27

Худалдан авах чадвар: тэгш байдлын онол, алдагдал, ашиг

Худалдан авах чадварыг олж авах жишээ болгож хоёр жилийн өмнө зөөврийн компьютерууд 1000 доллар байсан бол өнөөдөр 500 доллар болж байгаа бол хэрэглэгчид худалдан авах чадвараа автоматаар нэмэгдүүлж байгааг харуулах ...

"БАЯН ТЭЭЛИЙН ӨГӨӨЖ" ХЗХ

1 ХЗХ-ны нэр "БАЯН ТЭЭЛИЙН ӨГӨӨЖ" ХЗХ 2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 401/475 3 Регистрийн дугаар 4 Улсын бүртгэлийн дугаар16 5 Тусгай зөвшөөрөл олгосон огноо

Зайсан орчмын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө /ХУД, 11, 22 …

Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2023 оны 02 -р сарын 27 -ны өдрийн 10 цаг 00 минут хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ Худалдан авах ажиллагааны цахим систем ()-ээр 2023 оны 02 -р сарын 27 -ны өдрийн 10 цаг 20 минут

Гарын авлага

МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ 2016 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр, Улаанбаатар хот ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ Нэг. "Төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, санхүүжилт, хяналт, тайлагналтын журам"-ыг хавсралтаар ...

Хуулийн этгээдийн бүртгэлтэй холбоотой асуулт, хариулт …

2020128· Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль. 16.1.Улсын бүртгэлд бүртгүүлэх тухай өргөдлийг өргөдөл гаргах эрх бүхий дараах этгээдийн аль нэг нь гаргаж болно: 16.1.1.хуулийн этгээдийн ...

(DOC) Хүлэмж төсөл | Nym-Ochir Altanzul -

The study findings on the correlation between Ulaanbaatar’s house prices and air quality level indicate that the air quality index influences the house market prices differently in districts of Ulaanbaatar, 0.9% in Songinokhairkhan district, 0.7% in Khan-Uul district, 2.7% in Bayanzurkh district and 0.1% Chingeltei district.

Барилга сантехникийн материал худалдан авах

Сонирхогч этгээд худалдан авах ажиллагааны цахим системээр тендерийн баримт бичигтэй үнэ төлбөргүй танилцах эрхтэй бөгөөд 50,000 төгрөгийг төлснөөр тендер шалгаруулалтад оролцох эрхтэй болно.

Монгол улсын Иргэний хууль дахь хохирол нөхөн төлөх шаардах эрх 1. оршил 2. Нэр ...

Нэр томъёо 3.1. Гэм хор учруулснаас үүсэх шаардах эрх 3.2. Дуусгавар болох үндэслэл ... Худалдах худалдан авах гэрээнд уг эд хөрөнгийн доголдлын талаар мэдсэн буюу мэдэх боломжтой байхад ...

"БАЯН ТЭЭЛИЙН ӨГӨӨЖ" ХЗХ

1 ХЗХ-ны нэр "БАЯН ТЭЭЛИЙН ӨГӨӨЖ" ХЗХ 2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 401/475 3 Регистрийн дугаар 4 Улсын бүртгэлийн дугаар16 5 Тусгай зөвшөөрөл олгосон огноо

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Худалдан авах ажиллагаатай холбоотой дүрэм, журам Худалдан авах ажиллагааны тайлан Бараа нийлүүлэх тендерийн жишиг баримт Худалдан авах ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө Худалдан ...

Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем

Азийн хөгжлийн банкны худалдан авах ажиллагааны журам. Цахим тендер эсэх: Үгүй. Үр дүн нийтэлсэн огноо: 11:00. Оролцсон байгууллага. Тендерт оролцогчийн нэр. Санал болгосон үнэ. Хөнгөлөлт.

ЖИЖИГ ДУНД БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧДИЙГ ХЭРХЭН ДЭМЖСЭНЭЭ …

202327· Улмаар хамтдаа Монголд байгаа энэ бүх үл хөдлөх, Сингапурт байрлах мортгейжээр авсан нийт 20 сая ам.долларын 2 ширхэг тансаг зэрэглэлийн байр, Берлин дэх 1.75 сая еврогийн 4 өрөө байр, Remax Nomadz-ын Home tour дээр гарах 4-5

Previous: nomex брэнд Катар
Next: acr флаш костюм Мексик