Худалдан авалтад бүх нийлүүлэгч jubail хамрагдана

Худалдан авах ажиллагаа | United Nations Development …

20221122· Боломжит бүх ханган нийлүүлэгчдэд адил тэгш хандах ёстой бөгөөд тендерийн үйл явц нь үнэлгээний тодорхой шалгуур, маш тодорхой хүсэлт гаргах …

Худалдан Авах Ажиллагааны Журам - Asian Development Bank

· PDF

vi Худалдан авах ажиллагааны журам 1 дүгээр хавсралт: Худалдан авах ажиллагааны шийдвэрийг АХБ-наас хянах 49 1. Худалдан авах ажиллагааг товлох 49 2. …

: 520KB

СЭДЭВ 12. ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ШИЙДВЭР ГАРГАЛТ Тулгуур …

· PDF

12.2 Худалдан авалт хийх аргууд Худалдан авалтын зөв шийдвэр гаргахын тулд ямар барааг хаанаас, хэзээ, ямар үнэ, нөхцөлөөр худалдан авах тухай асуудал нэн …

БАРАА ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

· PDF

1.1.5. “захиалагч” гэж барааг худалдан авч буй гэрээний тусгай нөхцөлд нэрлэсэн байгууллагыг хэлнэ. 1.1.6. “нийлүүлэгч” гэж гэрээнд заасан бараа, үйлчилгээг …

Худалдан авалт ба худалдан авалт (утга, төрөл, сим ба ялгаа)